Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Logaritma īpašības un logaritmiskā funkcija dokumentos Atsauces uz dokumentiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Logaritms formulu, teorēmu un paņēmienu lapā Informācija, kādus uzziņas avotu skolēni varēs lietot stundās un eksāmenā.
3. Atkārtojums. Logaritma jēdziens
4. Decimāllogaritms Logaritms pie bāzes 10.
5. Naturāllogaritms Logaritms pie bāzes e.
6. Logaritma īpašības Logaritma pamatidentitāte un īpašības. Divas īpašības pierādītas.
7. Logaritmiskā funkcija un tās īpašības Logaritmiskā funkcija ar bāzi a>1 un a<1. Logaritma inversā funkcija un grafiks.
8. Funkcijas |log x| konstruēšana Funkcijas |f(x)| konstruēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpei atbilstošais logaritms 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes pārveidošana par logaritmu.
2. Logaritma definīcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst logaritma definīciju.
3. Logaritma eksistence 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas 2 logaritmus, kuriem vērtība neeksistē (jo bāze 1 vai 0).
4. Logaritma izpratne 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlies pareizo izteiksmi ar logaritmu. Par skaitli 0
5. Decimāllogaritma pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot decimāllogaritma pierakstu.
6. Logaritma vērtība, veseli skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Logaritma aprēķināšana. Veseli skaitļi.
7. Starp kādiem skaitļiem atrodas logaritms 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas dotā logaritma vērtība. Bāze 3.
8. Logaritma īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par logaritma īpašībām
9. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājs negatīvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritma pamatidentitātes lietošana, kāpinātājā negatīvs skaitlis
10. Logaritma aprēķināšana, mainot bāzi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Maina bāzi, aprēķina iegūtos logaritmus.
11. Pāreja uz decimāllogaritmu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Logaritmu izsaka ar decimāllogaritmiem. Vienu no tiem izrēķina
12. Logaritma izteikšana ar doto logaritmu I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zemlogaritma izteiksmi jāsadala reizinātājos.
13. Logaritma izteikšana ar doto logaritmu II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zemlogaritma izteiksmi jāsadala reizinātājos. Doti divi logaritmi.
14. Logaritma izteikšana ar dotu logaritmu III 3. izziņas līmenis augsta 3p. Zemlogaritma skaitli jāaizvieto ar divu skaitļu dalījumu.
15. Logaritma bāze, ja dots funkcijas punkts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka logaritma bāzi, ja zināmas grafika punkta koordinātas.
16. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas grafika atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. No 4 grafikiem atpazīst prasīto grafiku.
17. Logaritma salīdzināšana ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto grafisko metodi. Bāze 2, mainās skaitlis, no kā rēķina logaritmu.
18. Logaritma grafiks un tā pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Vērtību tabula, grafiks, monotonitāte un nevienādība.
19. Logaritmiskās funkcijas grafiks, īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Konstruēt logaritmiskās funkcijas grafiku, nolasīt informāciju.
20. Saknes ar grafisko metodi logx=ax+b 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Logaritma un lineāra funkcija.
21. Sakņu skaits ar grafisko metodi logx=f(x) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sakņu skaita noteikšana. Logaritmiskais vienādojums. Otra funkcija -jebkura elementārā funkcija.
22. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas inverso funkciju - eksponetfunkciju.
23. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. y=log(x-m). Atbilžu varianti
24. Skrejceļa garums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Logaritma pielietojums aviācijā
25. Logaritma pielietojums elektronikā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Ierīces signāla spriegums

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāllogaritma aprēķināšana Citi zema 1p. Daļa
2. Logaritmu summas vērtība Citi zema 1p. Logaritmu summas formula
3. Logaritmu starpības vērtība Citi zema 1p. Logaritmu starpības formula
4. Logaritma izteikšana Citi augsta 2p. Zemlogaritma izteiksmi jāsadala reizinātājos.
5. Logaritma aprēķināšana Citi vidēja 2p. Maina bāzi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritma īpašību izmantošana 00:20:00 augsta 9p. Izsaka logaritmu ar citu logaritmu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Logaritma aprēķināšana, īpašibu lietošana 00:20:00 vidēja 11p. Matemātika I atkārtojums (tēma Eksponentfunkcija, skaitļa logaritms).
2. Logaritmiskā funkcija 00:20:00 vidēja 15p. Pamatfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana (bez grafika pārvietojumiem).