Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs logaritmisks vienādojums I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienkāršs logaritmisks vienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Logaritmiskais vienādojums, Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Logaritmiskais vienādojums ar kvadrātizteiksmi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Logaritmiskais vienādojums ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nezināma logaritma bāze

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Nezināmais logaritma bāzē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vienādojums ar logaritma kvadrātu

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Logaritmu vienādība

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Logaritma pamatidentitātes izmantošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Logaritma īpašības logaritmiskajā vienādojumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Logaritmiskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Reizinājuma vienādība ar 0, logaritms un kosinuss

Grūtības pakāpe: augsta

7
18. Reizinājuma vienādība ar 0 ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu III

Grūtības pakāpe: vidēja

6
22. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu IV

Grūtības pakāpe: augsta

5
23. Logaritmiskais vienādojums ar pārveidojumiem

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

6
26. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

6
27. Vienādojumu sistēma ar logaritmu summu

Grūtības pakāpe: augsta

7
28. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. Īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

4
29. Vienādojumu sistēma ar logaritmu

Grūtības pakāpe: augsta

5
30. Logaritmiskais un daļveida vienādojums sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Vienkārši logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Logaritmiskie vienādojumi un vienādojumu risināšanas metodes

Grūtības pakāpe: augsta

15
3. Vienādojumu sistēma ar logaritmu

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem