ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Modulis Valsts standartā Atsauce uz valsts standartu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Skaitļa modulis 6. klases atkārtojums
3. Moduļa y=|kx+b| grafiks Funkcijas y=|kx+b| konstruēšanas gaita
4. Funkcijas |f(x)| konstruēšana Funkcijas |f(x)| konstruēšana
5. Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana
6. Vienādojuma ar moduli atrisināšana Atrisināšana pēc moduļa definīcijas. Divas saknes, viena sakne, neviena sakne.
7. Nevienādības ar moduli atrisināšana Aizstāšana ar ekvivalentām nevienādībām

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa attālums līdz nullei 1. izziņas līmenis zema 2 p. 2 piemēri. Modulis.
2. Moduļa definīcijas izprašana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
3. Punkta piederība y=|x| grafikam 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti atbilžu varianti
4. Punkta abscisas un ordinātas noteikšana y=|x| 1. izziņas līmenis zema 2 p. Doti atbilžu varianti
5. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=|x+a|
6. Sakņu skaits vienādojumam ar moduli |x|=x-a 3. izziņas līmenis augsta 4 p. |x|=x+a vai |x|=-x+a Grafiskā metode.
7. |x-a|=mx sakņu skaits ar grafisko metodi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zīmē vairākus gadījumus ar moduļa grafiku un taisni. Bijis 2018. gada eksāmenā.
8. |x+a|=mx sakņu skaits ar grafisko metodi 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Zīmē vairākus gadījumus ar moduļa grafiku un lineāru funkciju.
9. Kvadrātfunkcijas grafika ar moduli konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Modulis tikai no argumenta x.
10. Vienādojums |x|=a 1. izziņas līmenis zema 1 p. Modulis
11. Vienādojums ar moduli |x+a|=b 2. izziņas līmenis zema 2 p. Divas saknes.
12. Modulis. Vienādojums formā |mx-b|=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. a=0, viena sakne
13. Modulis. Vienādojums |mx-b|=a 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. a>0, divas saknes
14. Modulis. Sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trīs vienādojumiem jānosaka sakņu skaits. Izvēles
15. Kvadrātvienādojums ar moduli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Risina divus kvadrātvienādojumus, ir četras saknes.
16. Modulis. Vienādojums m|x-b|-k=a 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina 2 lineārus vienādojumus.
17. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=|g(x)| 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina divus lineārus vienādojumus.
18. Vienādojums ar līdzīgiem moduļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Līdzīgo moduļu savilkšana
19. Vienādojums ar moduli un parametru 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Ar kādu parametra vērtību ir divas saknes. Kādas?
20. Binoma modulis vienādojumā ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Dots vienādojums ar parametru, aplūko 3 gadījumus.
21. Modulim ekvivalentas nevienādības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas nevienādībai ar moduli pareizas ekvivalentās nevienādības
22. Elementāra nevienādība ar moduli 1. izziņas līmenis zema 1 p. |x|<a atrisināšana ar sistēmu.
23. Binoma modulis nevienādībā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. |x+a|>m atrisināšana.
24. Binoma modulis nevienādībā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. |x+a| mazāks vai vienāds ar 0. Viena sakne.
25. Binoma modulis nevienādībā III 1. izziņas līmenis zema 1 p. |x+a| salīdzina ar negatīvu skaitli. Atbilde ir tukša kopa vai R.
26. Nevienādības ar moduli atrisinājuma eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina ar negatīvu vai pozitīvu skaitli. Atbilde ir tukša kopa vai visi reālie skaitļi. Izvēlas nevienādības.
27. Nevienādība ar moduli un parametru 3. izziņas līmenis augsta 7 p. |f(x)|<a, kur a - parametrs

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums |mx|=a Citi zema 2 p. a>0, divas saknes
2. Vienādojums |x-b|=a Citi zema 2 p. a>0, divas saknes.
3. Vienādojums ar moduli k-|x|=a Citi vidēja 2 p. Risina divus lineārus vienādojumus.
4. Vienādojums ar moduli un parametru Citi augsta 2 p. Noteikt, ar kādu parametra vērtību ir tieši viena sakne. Kāda?
5. Elementāra nevienādība ar moduli Citi zema 1 p. |x|>a atrisināšana ar divām nevienādībām.
6. Binoma modulis nevienādībā Citi vidēja 1 p. |x+a|<m atrisināšana.
7. Nevienādība ar moduli un parametru Citi augsta 7 p. |f(x)|>a, kur a - parametrs.
8. Vienādojums ar moduli. Sakņu skaits Citi augsta 3 p. Grafiskā metode.
9. Modulis. Intervālu metode. (ārpus standarta) Citi augsta 3 p. Kvadrātvienādojuma ar moduli atrisināšana.* Ārpus vidusskolas standarta
10. Modulis kvadrātnevienādībā (ārpus standarta) Citi augsta 3 p. Nevienādības ar moduli atrisināšana (kvadrātnevienādība). Tikai 4 varianti.
11. Modulis daļveida nevienādībā (ārpus standarta) Citi augsta 3 p. Nevienādības ar moduli atrisināšana (daļveida nevienādība |...|>a). Tikai 4 varianti.
12. Modulis sarežģītā nevienādībā (ārpus standarta) Citi augsta 3 p. Kvadrātu formulas lietošana, spriedumu izdarīšana*

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Moduļa grafika izmantošana 00:30:00 augsta 12 p. Konstruē vienkāršu moduļa grafiku. Atrisna uzdevumu ar parametru, lietojot grafisko metodi
2. Modulis vienādojumos 00:25:00 vidēja 17 p. Lineāri vienādojumi ar moduli. Uzsvars uz sakņu skaitu.
3. Modulis nevienādībās 00:27:00 augsta 11 p.
4. Uzdevumi ar moduli, kas ir ārpus vidusskolas standarta prasībām 00:30:00 augsta 12 p. Paaugstinātas grūtības uzdevumi. Uzdevumiem ir tikai 4 vai 6 varianti.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Moduļa funkcijas grafiks 00:30:00 vidēja 7 p. Nosaka punktu koordinātas, konstruē lineāras funkcijas moduļa grafiku, grafiski risina uzdevumu ar parametru.
2. Nevienādības ar moduli 00:30:00 augsta 9 p. Nevienādības ar moduli, liekot uzsvaru uz moduļa ģeometrisko jēgu un ekvivalenci.
3. Vienādojumi ar moduli 00:25:00 vidēja 14 p. Vienkārši vienādojumi ar moduli, lai veidotu izpratni par sakņu skaitu. Bez grafikiem.