Matemātika pirmsskolai

 1. Pirmsskolniekiem: sagatavošanās 1. klasei

1. klase

 1. Sagatavošanās 1. klasei

 2. Saskaitīšana, atņemšana līdz 10

 3. Teksta uzdevumi 1

 4. Saskaitīšana, atņemšana līdz 20

 5. Darbības līdz 100 (bez parejas citā desmitā)

 6. Teksta uzdevumi 2

 7. Ģeometriskas figūras

 8. Salīdzināšana 1. kl.

 9. Lielumu mēri 1. kl.

 10. Nezināmais 1. kl.

2. klase

 1. Saskaitīšana un atņemšana

 2. Reizināšana

  1. Kas ir reizināšana?

  2. Skaitļa 2 reizināšana

  3. Skaitļu 3, 4 un 5 reizināšana

  4. Teksta uzdevumi un nezināmais skaitlis

 3. Saistītais pieraksts

 4. Mēri 2.kl.

3. klase

 1. Saskaitīšana un atņemšana līdz 100

 2. Reizināšana līdz 100

 3. Dalīšana līdz 100

 4. Saistītais pieraksts

 5. Saskaitīšana un atņemšana rakstos

  1. Saskaitīšana rakstos

  2. Atņemšana rakstos

 6. Reizināšana ārpus tabulas

 7. Dalīšana

  1. Dalīšana bez atlikuma

  2. Dalīšana ar atlikumu

 8. Pamatdaļas

 9. Trīsciparu skaitļi un mēri

  1. Trīsciparu skaitļi

  2. Lielumu mēri līdz 1000

4. klase

 1. Skaitļi un matemātiskās darbības 100 apjomā

  1. Skaitļi līdz 100

  2. Saskaitīšana un atņemšana. Draudzīgie skaitļi

  3. Reizināšana un dalīšana 100 apjomā

  4. Pamatdaļas

  5. Skaitļu salīdzināšana pēc lieluma

  6. Punkts, taisne, nogrieznis, stars

  7. Teksta uzdevumi (Matemātisko darbību lietojums)

 2. Darbību rezultātu aprēķināšana 100 apjomā

  1. Darbību īpašības

  2. Dalīšana ar atlikumu

  3. Nezināmā darbības locekļa aprēķināšana

  4. Diagrammas

  5. Teksta uzdevumu pieraksts

 3. Skaitļi un mēri līdz 1000

  1. Skaitļi līdz 1000

  2. Reizināšana un dalīšana ar 10

  3. Matemātiskās darbības kopā (galvā)

  4. Matemātiskie lielumi un to mērīšana

  5. Teksta uzdevumi (Trejskaitļu uzdevumi)

 4. Saskaitīšana un atņemšana rakstos

  1. Saskaitīšana līdz 1000

  2. Atņemšana līdz 1000

  3. Teksta uzdevumi (Divu lielumu summas)

 5. Reizināšana un dalīšana rakstos ar viencipara skaitli

  1. Reizināšana ar viencipara skaitli rakstos

  2. Dalīšana ar viencipara skaitli rakstos

  3. Laika rēķini. Pulkstenis un kalendārs

  4. Teksta uzdevumi (Divu lielumu starpības)

 6. Daļas

 7. Daudzciparu skaitļi un darbības (galvā)

  1. Daudzciparu skaitļu pieraksts

  2. Reizināšana un dalīšana ar 10, 100, 1000

  3. Mērvienības, darbības ar mēriem

  4. Taisnstūra laukums

  5. Teksta uzdevumi (Kustību uzdevumi)

 8. Daudzciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana (rakstos)

  1. Saskaitīšana rakstos

  2. Atņemšana rakstos

  3. Riņķa līnija un riņķis

  4. Teksta uzdevumi (Kopīgs darbs)

 9. Reizināšana rakstos

  1. Reizināšana rakstos ar viencipara un divciparu skaitli

  2. Teksta uzdevumi (Uzdevumi par sastapšanos)

 10. Dalīšana rakstos

  1. Dalīšana ar viencipara un divciparu skaitli

  2. Dažādi teksta uzdevumi. Atkārtojums

5. klase

 1. Naturāli skaitļi. Vieni, desmiti, simti

  1. Skaitļi, cipari, romiešu cipari

  2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi

  3. Saskaitīšana un atņemšana

  4. Reizināšana un dalīšana

  5. Kāpināšana

  6. Vienādības, nevienādības, vienādojumi

  7. Teksta uzdevumu pieraksts

 2. Dalāmības pazīmes

 3. Divu skaitļu starpība un attiecība. Mērogs

 4. Teksta uzdevumi (Preces cena - daudzums - vērtība)

 5. Tūkstoši, miljoni, miljardi

  1. Decimālā skaitīšanas sistēma, reizināšana un dalīšana ar 10, 100, 1000

  2. Skaitļu noapaļošana

  3. Vidējais aritmētiskais

  4. Teksta uzdevumi (Darba ražīgums - darba laiks - darba apjoms)

 6. Daudzciparu skaitļu reizinājumi un dalījumi

  1. Reizinājuma lieluma izmaiņa

  2. Dalīšana. Dalījuma lieluma izmaiņa

  3. Burti skaitļu vietā

  4. Teksta uzdevumi (Ceļš - laiks - ātrums)

 7. Parastās daļas jēdziens

 8. Jaukti skaitļi. Saskaitīšana un atņemšana, ja vienādi saucēji

 9. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un starpība)

 10. Daļu paplašināšana un saīsināšana

 11. Laukuma mēri. Taisnstūra laukums

 12. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un attiecība)

 13. Procenti

 14. Skaitļa daļas un procenti (3 veidi)

  1. Skaitļa daļas vai procentu aprēķināšana (1. veids)

  2. Skaitļa aprēķināšana, ja dota tā daļas vai procentu vērtība (2. veids)

  3. Viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli (3. veids)

 15. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja dažādi saucēji

 16. Teksta uzdevumi (Nezināmo starpība un attiecība)

 17. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli

  1. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli

  2. Daļas un jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli

  3. Izteiksmes ar daļām un veseliem skaitļiem

 18. Teksta uzdevumi (Kopīgais darbs)

 19. Decimāldaļas

  1. Decimāldaļu jēdziens un pārveidojumi

  2. Decimāldaļu salīdzināšana un noapaļošana

  3. Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana

  4. Decimāldaļas reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli

  5. Decimālie mēri

 20. Diagrammas

6. klase

 1. Naturālie skaitļi un to īpašības

  1. Skaitļu dalāmība. Pirmreizinātāji

  2. Skaitļu kopīgie dalītāji un kopīgie dalāmie

  3. Burti skaitļu vietā. Formulas

 2. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar daļu

 3. Teksta uzdevumi. Nezināmo summa, starpība, attiecība (x)

 4. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana

 5. Teksta uzdevumi. Kopīgs darbs

 6. Parastās daļas un decimāldaļas vienkopus

 7. Attiecības un proporcijas

  1. Skaitļu attiecība

  2. Proporcijas

 8. Daļu un procentu uzdevumi

  1. Procenti vai daļa no skaitļa

  2. Skaitļa aprēķināšana, ja dota tā daļa vai procenti

  3. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa vai procenti

  4. Procentuālā salīdzināšana

 9. Negatīvi skaitļi

  1. Koordinātu ass. Modulis

  2. Koordinātu plakne

 10. Teksta uzdevumi. Proporcionālā dalīšana

 11. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

  1. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

  2. Algebriskā summa

 12. Teksta uzdevumi. Kustība straumē un vējā

 13. Racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana

 14. Izteiksmes ar racionāliem skaitļiem

 15. Racionālu skaitļu kāpināšana

 16. Ģeometriskās figūras

 17. Taisnstūra paralēlskaldnis

  1. Taisnstūra paralēlskadņa virsmas laukums

  2. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums

7. klase

 1. Ievads planimetrijā

  1. Punkts un taisne

  2. Stars un nogrieznis

  3. Vienādas figūras. Nogriežņa garums

  4. Riņķa līnija un riņķis

 2. Leņķi un to veidi

 3. Lineāras algebriskas izteiksmes

 4. Lineāri vienādojumi

 5. Ievads kombinatorikā

 6. Ievads varbūtību teorijā

 7. Lineāras nevienādības. Intervāli

 8. Trijstūri, vienādības pazīmes, mediāna, bisektrise, augstums

 9. Sakarības trijstūrī, vidusperpendikuls, vienādsānu trijstūris

 10. Lineāra funkcija

  1. Sakarības. Lineāra funkcija

  2. Funkcijas pētīšana

 11. Simetrija

 12. Pakāpes

 13. Monomi

 14. Polinomi

8. klase

 1. Atkārtojums

 2. Polinomu sadalīšana reizinātājos. Saīsinātās reizināšanas formulas

 3. Ievads statistikā

 4. Reālo skaitļu kopa. Kvadrātsakne

 5. Virknes. Aritmētiskā progresija

 6. Paralelograms

 7. Rombs

 8. Taisnstūris un kvadrāts

 9. Trapece, viduslīnija

 10. Laukumi

 11. Kvadrātvienādojumi

  1. Vienādojumi x²=t, ax²=t un (x+k)²=t

  2. Reizinājuma vienādība ar nulli

  3. Vispārīgais kvadrātvienādojums

  4. Vjeta teorēma

  5. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos

  6. Kvadrātvienādojumi

 12. Pitagora teorēma

 13. Daļveida izteiksmes un vienādojumi

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 14. Teksta uzdevumi par kustību

 15. Funkcija y=k/x

9. klase

 1. Daļveida izteiksmes

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 2. Līdzīgi trijstūri

 3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

  1. Laukuma formulas (ar sin)

  2. sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

 4. Kvadrātfunkcija

 5. Leņķi un nogriežņi riņķī

  1. Nogriežņi, leņķi, loki riņķī

  2. Riņķa un tā daļu laukums

 6. Riņķa līnija un daudzstūri

  1. Riņķa līnija un trijstūris

  2. Riņķa līnija un daudzstūri

 7. Vienādojumu sistēmas

  1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem

  2. Saskaitīšanas paņēmiens

  3. Ievietošanas paņēmiens

  4. Teksta uzdevumi ar vienādojumu sistēmas sastādīšanu

  5. Kustību uzdevumi, kurus risina ar vienādojumu sistēmu

  6. Grafiskā metode

 8. Nevienādības

  1. Skaitliskas un lineāras nevienādības

  2. Kvadrātnevienādības

  3. Nevienādību sistēmas. Divkāršās nevienādības

  4. Reizinājuma un dalījuma salīdzināšana ar 0

  5. Nevienādību atrisināšana, izmantojot nevienādību sistēmu

  6. Nevienādības teksta uzdevumos

 9. Teksta uzdevumi

  1. Kopīgais darbs

  2. Plānotais un faktiskais

  3. Kustību uzdevumi

 10. Telpiskie ķermeņi

  1. Cilindrs. Konuss. Lode

  2. Prizma. Piramīda

 11. Konstrukcijas

 12. Atkārtojums

10. klase

 1. Daļveida izteiksmes un vienādojumi (pamatskolas atkārtojums)

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 2. Racionālas algebriskas izteiksmes

  1. Kvadrātvienādojums un kvadrāttrinoms

  2. Kvadrātu un kubu formulas

  3. Grupēšana. Daļas

 3. Vienādojumi

  1. Lineārs vienādojums

  2. Daļveida racionāli vienādojumi

  3. Kvadrātvienādojums un augstāku pakāpju vienādojumi

  4. Vienādojumi ar moduli

  5. Grafiskā metode

 4. Virknes

  1. Virknes uzdošanas veidi

  2. Aritmētiskā progresija

  3. Ģeometriskā progresija

 5. Sakne. Pakāpe. Eksponentfunkcija. Logaritmiskā funkcija. Trigonometriskās funkcijas.

  1. N-tās pakāpes sakne

  2. Pakāpe

  3. Eksponentfunkcija

  4. Logaritms. Logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

 6. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi

  1. Matemātiskās loģikas elementi

 7. Kvadrātfunkcija un pakāpes funkcija

  1. Kvadrātfunkcija

  2. Apgrieztā proporcionalitāte, pakāpes funkcijas

  3. Funkciju īpašības

 8. Leņķa jēdziena paplašinājums. Trijstūri

  1. Atkārtojums. Taisnleņķa trijstūris

  2. Leņķa jēdziena paplašinājums

  3. Sinusu teorēma

  4. Kosinusu teorēma

  5. Trijstūra laukums

  6. Ievilkts, apvilkts trijstūris

 9. Riņķi un daudzstūri

  1. Četrstūru laukums

  2. Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi, taisnes un leņķi

  3. Ievilkts un apvilkts četrstūris

  4. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri

  5. Atkārtojums. Ievilkts un apvilkts trijstūris

11. klase

 1. Algebriskas nevienādības

  1. Lineāras nevienādības un to sistēmas (atkārtojums)

  2. Kvadrātnevienādības (atkārtojums)

  3. Intervālu metode. Daļveida nevienādības

  4. Nevienādības ar moduli

 2. Ģeometriskie pārveidojumi

 3. Statistikas elementi

 4. Kombinatorikas elementi

  1. Kombinatorikas pamatlikumi

  2. Kombinācijas. Permutācijas. Variācijas

 5. Varbūtību teorijas elementi

 6. Stereometrijas jēdzieni. Paralelitāte un perpendikularitāte telpā

  1. Taisnleņķa trijstūra aprēķināšana (atkārtojums)

  2. Slīpnes un plaknes

  3. Daudzskaldņa šķēlums ar plakni

 7. Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi

  1. Trigonometriskās pamatidentitātes

  2. Redukcijas formulas

  3. Trigonometriskie pārveidojumi

 8. Trigonometriskie vienādojumi un pamatnevienādības

  1. Trigonometriskie pamatvienādojumi

  2. Trigonometrisko vienādojumu risināšanas paņēmieni

  3. Trigonometriskās nevienādības

 9. Prizma

  1. Prizma, tās diagonāles, diagonālšķēlumi, leņķi

  2. Prizmas virsmas laukums

  3. Prizmas tilpums

  4. Kubs

12. klase

 1. Eksponentvienādojumi un nevienādības

  1. Atkārtojums. Skaitļu pakāpes. Pakāpju īpašības. Logaritms

  2. Atkārtojums. Pamatvienādojumi

  3. Eksponentvienādojumi. Pamatforma

  4. Eksponentvienādojumu atrisināšanas metodes

  5. Eksponentnevienādības

  6. Grafiskā metode

 2. Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības

  1. Logaritma īpašības

  2. Logaritmiskie vienādojumi

  3. Logaritmiskās nevienādības

 3. Piramīdas

  1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

  2. Regulāra trijstūra piramīda

  3. Regulāra četrstūra un sešstūra piramīda

  4. Neregulāra piramīda

  5. Nošķelta piramīda

 4. Rotācijas ķermeņi

  1. Cilindrs

  2. Konuss. Nošķelts konuss

  3. Lode

 5. Pamatfunkcijas

  1. Lineāra funkcija

  2. Kvadrātfunkcija

  3. Pakāpes funkcija

  4. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

  6. Funkcijas ar moduli

 6. Funkciju īpašības

  1. Definīcijas apgabals. Vērtību apgabals

  2. Funkcijas pētīšana. Monotonitāte. Vienādzīmju intervāli

  3. Paritāte. Periodiskums

 7. Funkcijas grafika pārveidojumi

 8. Salikta funkcija. Inversā funkcija

  1. Salikta funkcija

  2. Inversā funkcija

 9. Vienādojumi un nevienādības ar vienu mainīgo

  1. Pamatvienādojumi. Atkārtojums

  2. Vienādojumi. Substitūcijas metode

  3. Vienādojumu risināšana, sadalot reizinātājos

  4. Iracionāli vienādojumi un nevienādības

  5. Vienādojumi, kurus risina logaritmējot abas puses

  6. Vienādojumi ar parametru

  7. Pamatnevienādības

  8. Nevienādību risināšana ar substitūcijas metodi

  9. Nevienādības ar parametru

 10. Vienādojumi un nevienādības ar diviem mainīgajiem

  1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem

  2. Nevienādības ar diviem mainīgajiem

 11. Vienādojumu sistēmas

  1. Ievietošanas paņēmiens

  2. Saskaitīšanas paņēmiens

  3. Substitūcijas metode

  4. Eksponentvienādojumu un logaritmisko vienādojumu sistēmas

  5. Divu lineāru vienādojumu sistēmas pētīšana

  6. Teksta uzdevumi, kurus risina ar vienādojumu sistēmu

 12. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu, kustību un plānoto

  1. Kopīgais darbs

  2. Kustību uzdevumi

  3. Plānotais un faktiskais

 13. Procentu uzdevumi

 14. Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas

  1. Cilindra un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  2. Konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas

  3. Cilindra, konusa un lodes ģeometriskās kombinācijas

  4. Lodes un kuba ģeometriskās kombinācijas

 15. Ģeometrijas atkārtojums

 16. Algebras atkārtojums

Augstskola: 1. kurss

 1. Determinanti

 2. Matricas

 3. Inversā matrica

 4. Reālie skaitļi

 5. Vektori

 6. Kompleksie skaitļi

 7. Robeža

 8. Atvasināšana

 9. Logaritmiskā atvasināšana

 10. Pieskares vienādojums

 11. Funkcijas pētīšana

 12. Nenoteiktais integrālis

 13. Noteiktais integrālis

 14. Izteiksmes ar n-tās pakāpes saknēm

 15. Analītiskā ģeometrija plaknē: taisnes

 16. Analītiskā ģeometrija plaknē: riņķa līnija

 17. Analītiskā ģeometrija plaknē: elipse

 18. Analītiskā ģeometrija plaknē: hiperbola

 19. Analītiskā ģeometrija plaknē: parabola

Gatavošanās matemātikas olimpiādēm

 1. Dirihlē princips

 2. Invariantu metode

 3. Skaitļu dalāmība un kongruences 10. - 12. klasei

 4. Matemātikas olimpiāžu uzdevumi 5. klasei 2014./2015. gadā

 5. Matemātikas olimpiāžu uzdevumi 5. klasei 2013./2014. gadā

 6. Matemātikas olimpiāžu uzdevumi 6. klasei 2014./2015. gadā

 7. Matemātikas olimpiāžu uzdevumi 6. klasei 2013./2014.gadā