Teorija

Uzdevumi

1. Trijstūra eksistence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lauztas līnijas elementi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Lauztu līniju veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vienkārša lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Daudzstūru nosaukumi un elementi

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Daudzstūra diagonāles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Trijstūru veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Trijstūra eksistence

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Trijstūra eksistence. Vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Trijstūra mediānas definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Dažādmalu trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Trijstūra mediāna aprēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Trijstūra malu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Trijstūru vienādības pazīmes kopā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Trijstūru vienādības pazīmes I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Trijstūru vienādības pazīmes III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Trijstūru vienādības pazīme IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Trijstūru vienādības pazīme V

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Trijstūru vienādības pazīmes VI

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trijstūris. Malu un leņķu sakarība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nogriežņi trijstūrī (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Taisnleņķa trijstūra pazīšana (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Trijstūra eksistence (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Trijstūru vienādība (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Lauzta līnija un daudzstūris

Grūtības pakāpe: zema

10
2. Trijstūra elementi un raksturīgās līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Trijstūru vienādības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem