Teorija

Trijstūru vienādība
Svarīgi!
"Divus trijstūrus sauc par savstarpēji vienādiem, ja tos var pārvietot tā, ka tie pilnīgi sakrīt."
  
Trijstūri ABC pagriežot par 180 grādiem, iegūst trijstūri MLK.
Ma-7-klase_25.pngMa-7-klase_26.pngMa-7-klase_27.png
Vienādie leņķi:
A=MB=LC=K
Vienādās malas:
AB = ML
BC = LK
CA = KM
Trijstūra ABC vienādību ar trijstūri LMK raksta, ievērojot atbilstošo (vienādo) elementu secību, t.i., ΔABC = ΔMLK.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 208. lpp.