21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Svarīgi!
Divus trijstūrus sauc par savstarpēji vienādiem, ja tos var pārvietot tā, ka tie pilnīgi sakrīt.
Trijstūri \(ABC\) pagriežot par \(180\) grādiem, iegūst trijstūri \(MLK\).
 
7_5_3_1Asset 1.svg
 
Vienādie leņķi:
A=MB=LC=K
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\)
\(BC = LK\)
\(CA = KM\)
 
Trijstūra \(ABC\) vienādību ar trijstūri \(LMK\) raksta, ievērojot atbilstošo (vienādo) elementu secību, t.i., \(\Delta ABC = \Delta MLK\).
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 208. lpp.