Svarīgi!
Divus trijstūrus sauc par savstarpēji vienādiem, ja tos var pārvietot tā, ka tie pilnīgi sakrīt.
Trijstūri \(ABC\) pagriežot par \(180\) grādiem, iegūst trijstūri \(MLK\).
 
7_5_3_1Asset 1.svg
 
Vienādie leņķi:
A=MB=LC=K
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\)
\(BC = LK\)
\(CA = KM\)
 
Trijstūra \(ABC\) vienādību ar trijstūri \(LMK\) raksta, ievērojot atbilstošo (vienādo) elementu secību, t.i., \(\Delta ABC = \Delta MLK\).