Teorija

Trijstūru vienādības pazīme lml
"Ja viena trijstūra mala un tās pieleņķi ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra malu un tās pieleņķiem, tad trijstūri ir vienādi."
Šo pazīmi sauc "leņķis-mala-leņķis" (lml).
Piemērs:
Ja \(BC = KL\) un \(\sphericalangle B=\sphericalangle L\), \(\sphericalangle C=\sphericalangle K\), tad \(\Delta ABC=\Delta MLK\).
 
Ma-7-klase_28.png 
Ma-7-klase_29.png
Vienādie leņķi:
B=L(dots)C=K(dots)A=M 
Vienādās malas:
\(BC = KL\) (dots)
\(CA = KM\)
\(AB = ML\)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 209. lpp.