Ja viena trijstūra trīs malas ir attiecīgi vienādas ar otra trijstūra trim malām, tad trijstūri ir vienādi.
Šo pazīmi sauc "mala-mala-mala" (\(mmm\)).
Piemērs:
Ja \(AB = ML\), \(BC = KL\) un \(CA = KM\), tad \(\Delta ABC = \Delta MLK\). 
7_5_3_3.svg
  
Vienādie leņķi:
B=LC=KA=M
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\) (dots)
\(BC = KL\) (dots)
\(CA = KM\) (dots)
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 209. lpp.