Teorija

Trijstūru vienādības pazīme mmm
"Ja viena trijstūra trīs malas ir attiecīgi vienādas ar otra trijstūra trim malām, tad trijstūri ir vienādi."
Šo pazīmi sauc "mala-mala-mala" (mmm).
Piemērs:
Ja  AB = ML, BC = KL un CA = KM, tad  ΔABC = ΔMLK.
 
Ma-7-klase_30.png 
Ma-7-klase_31.png
Vienādie leņķi:
B=LC=KA=M 
Vienādās malas:
AB = ML (dots)
BC = KL (dots)
CA = KM (dots)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 209. lpp.