Teorija

Trijstūru vienādības pazīme mlm
"Ja viena trijstūra divas malas un leņķis starp tām ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra divām malām un leņķi starp tām, tad trijstūri ir vienādi."
Šo pazīmi sauc "mala-leņķis-mala" (mlm).
Piemērs:
Ja  AB = ML, BC = KL un B=L, tad  ΔABC = ΔMLK.
Bmlm1.PNG Lmlm1.PNG
Vienādie leņķi:
B=L(dots)C=KA=M 
Vienādās malas:
AB = ML (dots)
BC = KL (dots)
CA = KM
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 209. lpp.