Ja viena trijstūra divas malas un leņķis starp tām ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra divām malām un leņķi starp tām, tad trijstūri ir vienādi.
Šo pazīmi sauc "mala-leņķis-mala" (\(mlm\)).
Piemērs:
Ja \(AB = ML\), \(BC = KL\) un \(\sphericalangle B=\sphericalangle L\), tad \(\Delta ABC = \Delta MLK\).
 
7_5_3_4.svg
 
Vienādie leņķi:
B=L(dots)C=KA=M
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\)
\(BC = KL\)
\(CA = KM\)