Par trijstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu.
Lai novilktu mediānu, trijstūra mala jāsadala uz pusēm un viduspunkts jāsavieno ar pretējo virsotni.
7_5_2_16.svg
 
Mediāna - \(HJ\), jo \(GJ = JI\).
 
Trijstūrim ir trīs mediānas. Tās krustojas vienā punktā.
7_5_2_18.svg
 
\(AF\) - mediāna, jo \(BF\)\(=FC\).
\(CE\) - mediāna, jo \(BE=AE\).
\(BD\) - mediāna, jo \(AD=DC\).