Teorija

"Par trijstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu."
Lai novilktu mediānu trijstūra mala jāsadala uz pusēm un viduspunkts jāsavieno ar pretējo virsotni.
 
Ma-7-klase_23.png
 
Mediāna - \(HJ\), jo \(GJ = JI\).
 
Trijstūrim ir trīs mediānas. Tās krustojas vienā punktā.
 
Ma-7-klase_24.png
 
\(HJ\) - mediāna, jo \(GJ=JI\).
\(IL\) - mediāna, jo \(GL=LH\).
\(GK\) - mediāna, jo \(HK=KI\).
  
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204. lpp.