Teorija

Uzdevumi

1. Nevienādības patiesums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nevienādības papildināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Veselie skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Pārveido vārdisku izteikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Skaitļu intervāla noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Skaitļu intervālu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Skaitļu intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Naturālā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Veselā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Lineāra nevienādība ar intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
13. Nevienādības risinājuma pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Nevienādība ar daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Lineāra nevienādība ar iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Nevienādība dota ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Nevienādība teksta uzdevumā 1

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Nevienādība teksta uzdevumā 2

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Nevienādība teksta uzdevumā 3

Grūtības pakāpe: vidēja

5
24. Nevienādība teksta uzdevumā 4

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Lineāra nevienādība (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Intervāls (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāra nevienādība (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lineāra nevienādība (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Lineāra nevienādība. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Nevienādības patiesums (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Atrisinājums ar skaitļu intervālu (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Nevienādības sakņu pārbaude (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lineāras nevienādības atrisināšana (2004)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaitliskas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Intervāli un zīmējums uz ass

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Lineāru nevienādību atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. Lineāras nevienādības

Grūtības pakāpe: augsta

12
5. Nevienādības teksta uzdevumos

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem