Teorija

Lineāra nevienādība ir nevienādība, kas dota vai pārveidojama formā \(ax > b\) vai \(ax < b\), kā arī \(ax\geq b\) vai \(ax\leq b\), kur \(a\), \(b\) ir doti skaitļi un \(x\) ir mainīgais.
Lineāru nevienādību risināšanā izmanto nevienādību īpašības.
 
Abām nevienādības pusēm drīkst pieskaitīt skaitliNo abām nevienādības pusēm drīkst atņemt skaitli
\(a - 5 > 0\) (abām nevienādības pusēm pieskaita \(5\))
\(a > 5\)
a(5;+) 
\(x + 3 < 0\) (no abām pusēm atņem \(3\))
\(x < - 3\)
x(;3)
Abas nevienādības puses drīkst reizināt ar skaitli
Abas nevienādības puses drīkst dalīt ar skaitli, kas nav \(0\)
13c53
(nevienādības zīme nemainās)
 
c53c15c(;15]
 
3z15:(3)
(nevienādības zīme mainās uz pretējo)
 
z15:(3)z5z[5;+)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 72.-73. lpp.