Teorija

Skaitļu intervāls
Svarīgi!
Nevienādībām ir bezgala daudz atrisinājumu, uzrakstīt tos visus nav iespējams. Atrisinājumu var attēlot uz koordinātu ass vai uzrakstīt kā skaitļu intervālu.  
Piemērs:

\(x > 5\)Tā kā pats skaitlis \(5\) nav nevienādības atrisinājums, tad atliek tukšu punktu.
x_ass_tpL5.PNG                          Par skaitli \(5\) lielāki ir visi tie skaitļi, kas uz ass atrodas pa labi no skaitļa \(5\). Iesvītro derīgo intervālu (pa labi).
x(5;+)
\(x\) pieder intervālam no \(5\) (neieskaitot) līdz plus bezgalībai.
Pieraksta atbildi ar intervālu.
\( x\) var būt jebkurš skaitlis no\( 5\) līdz bezgalībai.
 
Bezgalība
Zīme "" matemātikā apzīmē bezgalības jēdzienu.
Matemātikā ir pieņemts lietot \(-\infty\) un \(+\infty\).
 
Ievēro, kā bezgalības novietotas attiecībā pret skaitļu asi:
x_ass_tpM.png
 
Bezgalības zīme  intervālā vienmēr ir kopā ar 'apaļo' iekavu.
Piemērs:
Pieraksts y(;+)  nozīmē, ka \(y\) ir jebkurš skaitlis.
 
Pieņemtie apzīmējumi
Attēlojot nevienādības atrisinājumu uz skaitļu ass vai pierakstot to ar intervālu, jāievēro pieņemtie apzīmējumi.
 
Nestingrās nevienādības zīmes:
  
\(\geq\) vai \(\leq\)
 
(galapunkts ir ieskaitīts)
 
 
[ vai ]
 'kantainās' iekavas
Stingrās nevienādības zīmes:
  
zīmes \(<\) vai \(>\)
ο 
(galapunkts nav ieskaitīts)
( vai )
 'apaļās' iekavas
 
 
Izpēti piemērus!
 
x_ass_ppL.png
 
x[a;+)
 
x_ass_ppM.png
 
x(;a]
 
x_ass_tpL.png
 
x(a;+)
 
x_asstpMm.png
 
x;a
 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 68.-69. lpp.