Skaitļu intervāls
 
Nevienādībām ir bezgala daudz atrisinājumu, uzrakstīt tos visus nav iespējams. Atrisinājumu var attēlot uz koordinātu ass un uzrakstīt kā skaitļu intervālu. 
Piemērs:
Nevienādību \(x > 5\) attēlo uz skaitļu ass un uzraksti kā skaitļu intervālu!
1. Tā kā pats skaitlis \(5\) nav nevienādības atrisinājums, tad uz ass atliek tukšu punktu.
2. Par skaitli \(5\) lielāki ir visi tie skaitļi, kas uz ass atrodas pa labi no skaitļa \(5\).
Iesvītro derīgo intervālu (pa labi).
 
7_9_2_14.svg
  
3. Pieraksta atbildi ar intervālu. 
\(x\) var būt jebkurš skaitlis no \(5\) līdz bezgalībai.
x(5;+)
Lasa: \(x\) pieder intervālam no \(5\) (neieskaitot) līdz plus bezgalībai. 
Bezgalība
 
Zīme "" matemātikā apzīmē bezgalības jēdzienu.
Matemātikā ir pieņemts lietot \(-\infty\) un \(+\infty\).

Ievēro, kā bezgalības novietotas attiecībā pret skaitļu asi:
 
7_9_2_5.svg
 
Bezgalības zīme  intervālā vienmēr ir kopā ar 'apaļo' iekavu.
Pieraksts y(;+) nozīmē, ka \(y\) ir jebkurš skaitlis: yR.
 
Pieņemtie apzīmējumi
 
Attēlojot nevienādības atrisinājumu uz skaitļu ass vai pierakstot to ar intervālu, jāievēro pieņemtie apzīmējumi.
Nestingrās nevienādības zīmes:
 vai
(galapunkts ir ieskaitīts)
\([\) vai \(]\)
kvadrātiekavas
Stingrās nevienādības zīmes:
zīmes \(<\) vai \(>\)
o
(galapunkts nav ieskaitīts)
\((\) vai \()\)
apaļās iekavas

Izpēti piemērus!
Piemērs:
1. 7_9_2_2.svg
x[a;+)
xa
 
2. 7_9_2_3.svg
x(;a]
xa
 
3. 7_9_2_1.svg
x(a;+)
x>a
 
4. 7_9_2_4.svg
x;a
x<a