Teorija

Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība.
Svarīgi ir izšķirt nevienādības zīmes un to nosaukumus.
 
Zīmes \(>\) nosaukums ir lielāks. Lielāka ir nevienādības kreisā puse.
mazaks lielaks2.PNG
Zīmes \(<\) nosaukums ir mazāks. Lielāka ir nevienādības labā puse.mazaks lielaks.jpg
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(>\) vai \(<\), nevienādību sauc par stingru nevienādību.
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(\geq\) vai \(\leq\) (lielāks vai vienāds; mazāks vai vienāds), nevienādību sauc par nestingru nevienādību.
 
RakstaLasa
Stingras nevienādības:
\(6>5\)
\(x>5\)
\(6\) lielāks nekā \(5\)
\(x\) lielāks nekā \(5\)
Nestingras nevienādības:
\(3\geq 0\)
\(x\leq 0\)
\(3\) ir lielāks vai vienāds ar \(0\)
\(x\) ir mazāks vai vienāds ar \(0\)
Ievēro atšķirību starp stingro un nestingro nevienādību!
Piemērs:
 Nevienādība 33 ir patiesa, bet \(3 > 3\) ir aplama.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 65. lpp.