27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Skaitlisku nevienādību īpašības
1) "Ja patiesas nevienādības abām pusēm pieskaita
vai atņem vienu un to pašu skaitli,
tad iegūst patiesu nevienādību."
Piemērs:
11 > 9
11 + 2 > 9 + 2      
11 + 2 - 2 > 9 + 2 -  2
11 > 9

 

2) "Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar
vienu un to pašu pozitīvu skaitli,
tad iegūst patiesu nevienādību."
Piemērs:
2<62<6|36<18|:32<6 
 
3) "Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar
vienu un to pašu negatīvu skaitli, 
nevienādības veidu maina uz pretējo."

Piemērs:
4433:(11)mainanouz43redzam,ka43būtuaplami 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 66.-67. lpp.