Teorija

Skaitlisku nevienādību īpašības
1) "Ja patiesas nevienādības abām pusēm pieskaita
vai atņem vienu un to pašu skaitli,
tad iegūst patiesu nevienādību."
Piemērs:
\(11 > 9\)
\(11 + 2 > 9 + 2\)      
\(11 + 2 - 2 > 9 + 2 -  2\)
\(11 > 9\)

2) "Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar
vienu un to pašu pozitīvu skaitli,
tad iegūst patiesu nevienādību."
Piemērs:
2<62<6|36<18|:32<6 
3) "Ja patiesas nevienādības abas puses reizina vai dala ar
vienu un to pašu negatīvu skaitli, 
nevienādības veidu maina uz pretējo."

Piemērs:
4433:(11)mainanouz43redzam,ka43būtuaplami 
 
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 66.-67. lpp.