Aplūkosim skaitlisku nevienādību īpašības.
 
1. Ja patiesas skaitliskas nevienādības abām pusēm pieskaita vai atņem vienu un to pašu skaitli, tad iegūst patiesu nevienādību.
Piemērs:
\(11 > 9\)
\(11 + 2 > 9 + 2\)

\(11 + 2 - 2 > 9 + 2 -  2\)
\(11 > 9\)
2. Ja patiesas skaitliskas nevienādības abas puses reizina vai dala ar vienu un to pašu pozitīvu skaitli, tad iegūst patiesu nevienādību.
Piemērs:
2<62<6|36<18|:32<6
3. Ja patiesas skaitliskas nevienādības abas puses reizina vai dala ar vienu un to pašu negatīvu skaitli, nevienādības veidu maina uz pretējo.
Piemērs:
4433:(11)
maina no  uz
\(4\)\(3\)
 
Redzam, ka \(4\)\(3\) būtu aplami.
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 66.-67. lpp.