Teorija

Trijstūra katras malas garums ir mazāks, nekā abu pārējo malu garumu summa.
7_5_1_18.svg
 
\(AB < BC + CA\)
\(BC < CA + AB\)
\(CA < AB + BC\)
Piemērs:
Pārbaudīt, vai no nogriežņiem var izveidot trijstūri \(ABC\), ja \(AB = 5\ cm\), \(BC = 6\ cm\), \(CA = 9\ cm\).

Jāpārbauda, vai izpildās trijstūra nevienādība.
 
\(5 < 6 + 9\)
\(5 < 15\)

\(6 < 9 + 5\)
\(6 < 14\)

\(9 < 5 + 6\)
\(9 < 11\)

Tā kā visas nevienādības ir patiesas, var izveidot trijstūri \(ABC\).
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204. lpp.