Trijstūra katras malas garums ir mazāks nekā abu pārējo malu garumu summa un lielāks nekā abu pārējo malu garumu starpība.
7_5_1_18.svg
 
AB < BC + CA                    AB>BC-CA   vai   AB>CA-BC (atkarībā no tā, kura mala garāka)
BC < CA + AB                    BC>CA-AB   vai   BC>AB-CA (atkarībā no tā, kura mala garāka)
CA < AB + BC                    CA>AB-BC   vai   CA>BC-AB (atkarībā no tā, kura mala garāka)
Piemērs:
Pārbaudīt, vai no nogriežņiem var izveidot trijstūri \(ABC\), ja \(AB = 4\ cm\), \(BC = 6\ cm\), \(CA = 8\ cm\).

Jāpārbauda, vai izpildās trijstūra nevienādība.
 
4 < 6 + 8                            4 > 8 - 6
4 < 14                                4 > 2

6 < 8 + 4                            6 > 8 - 4
6 < 12                                6 > 4                               

8 < 4 + 6                            8 > 6 - 4
8 < 10                                8 > 2

Tā kā visas nevienādības ir patiesas, var izveidot trijstūri \(ABC\).