Teorija

Trijstūra nevienādība
"Trijstūra katras malas garums ir mazāks, nekā abu pārējo malu garumu summa."

abcŠ.PNG 
AB < BC + CA
BC < CA + AB
CA < AB + BC

 
 
Piemērs:
 
Pārbaudīt, vai no nogriežņiem
var izveidot trijstūri ABC, ja
AB = 5 cm, BC = 6 cm, CA = 9 cm.

Jāpārbauda, vai izpildās trijstūra nevienādība.

Tā kā visas nevienādības ir patiesas,
var izveidot trijstūri ABC.
5 < 6 + 9
5 < 15

6 < 9 + 5
6 < 14

9 < 5 + 6
9 < 11
  
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204. lpp.