Teorija

Trijstūru veidi pēc leņķu lieluma
Atkarībā no leņķu lieluma trijstūrus iedala:
   a) šaurleņķu trijstūris, ja visi tā leņķi ir šauri,
   b) taisnleņķa trijstūris, ja viens tā leņķis ir taisns,
   c) platleņķa trijstūris, ja viens tā leņķis ir plats.

Δ XOY - šaurleņķu trijstūris,
jo O, X, Y - šauri leņķi
(mazāki par 90°).
Ma-7-klase_13.png
 Δ ADB - taisnleņķa trijstūris,
 jo ABD=90° (taisns leņķis)
Ma-7-klase_14.png
Δ KLM - platleņķa trijstūris,
 jo KLM - plats leņķis
(starp 90° un 180°).

Ma-7-klase_15.png
 

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 203. lpp.