Atkarībā no leņķu lieluma trijstūrus iedala:
1. šaurleņķu trijstūris, ja visi tā leņķi ir šauri;
2. taisnleņķa trijstūris, ja viens tā leņķis ir taisns;
3. platleņķa trijstūris, ja viens tā leņķis ir plats.
 
YCUZD_190423_10.svg
 
\(\Delta XOY\) - šaurleņķu trijstūris, jo leņķi O, X, Y ir šauri leņķi (mazāki par 90°).

YCUZD_190423_11.svg
 
\(\Delta ADB\) - taisnleņķa trijstūris, jo ABD=90° (taisns leņķis).
 
YCUZD_190423_12.svg
 
\(\Delta KLM\) - platleņķa trijstūris, jo KLM - plats leņķis (starp 90° un 180°).