Teorija

Trijstūra malas un leņķi
 
"Trijstūris (trīsstūris) ir daudzstūris ar 3 malām un 3 leņķiem.
 
Trijstūra pierakstīšanai izmanto simbolu "Δ", aiz kura raksta visas 3 trijstūra virsotnes.
 
"Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi, bet attiecīgo malu - par šī leņķa pretmalu.

Leņķus, kuru virsotnes atrodas uz vienas trijstūra malas, sauc par šīs malas pieleņķiem."
Ma-7-klase_11.png 
Zīmējumā doto trijstūri var nosaukt sešos veidos:
ΔABC
ΔACB
ΔBCA
ΔBAC
ΔCAB
ΔCBA
Trijstūra malas: AB, BC, CA.
Trijstūra virsotnes: A, B, C.
Ma-7-klase_12.png 
Malas AC pretleņķis ir  ABC;
Leņķim ABC pretmala ir AC.

Malas AC pieleņķi ir BACunBCA. 
(leņķi, kas pieskaras malai AC).

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 203. lpp.