Trijstūris (trīsstūris) ir daudzstūris ar \(3\) malām un \(3\) leņķiem.
Trijstūra pierakstīšanai izmanto simbolu "Δ", aiz kura raksta visas \(3\) trijstūra virsotnes.
Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi, bet attiecīgo malu - par šī leņķa pretmalu.
Leņķus, kuru virsotnes atrodas uz vienas trijstūra malas, sauc par šīs malas pieleņķiem.
Zīmējumā doto trijstūri var nosaukt sešos veidos:
\(\Delta ABC\), \(\Delta ACB\), \(\Delta BCA\), \(\Delta BAC\), \(\Delta CAB\), \(\Delta CBA\).
Trijstūra malas: \(AB\), \(BC\), \(CA\).
Trijstūra virsotnes: \(A\), \(B\), \(C\).
 
YCUZD_240311_trijstūris_2.svg
 
Malas \(AC\) pretleņķis ir ABC.
 
YCUZD_240311_trijstūria leņķis un mala.svg
 
Leņķim \(BAC\) pretmala ir \(BC\).
 
YCUZD_240311_pretmala.svg
 
Leņķim \(KZS\) piemalas ir \(KZ\) un \(ZS\).
 
YCUZD_240311_piemala.svg

Malas \(LN\) pieleņķi ir MLN un MNL (leņķi, kas pieskaras malai \(LN\)).
 
YCUZD_240311_pieleņķi.svg