Trijstūris (trīsstūris) ir daudzstūris ar \(3\) malām un \(3\) leņķiem.
Trijstūra pierakstīšanai izmanto simbolu "Δ", aiz kura raksta visas \(3\) trijstūra virsotnes.
Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi, bet attiecīgo malu - par šī leņķa pretmalu.
Leņķus, kuru virsotnes atrodas uz vienas trijstūra malas, sauc par šīs malas pieleņķiem.
7_5_1_30Asset 9.svg
 
Zīmējumā doto trijstūri var nosaukt sešos veidos:
\(\Delta ABC\), \(\Delta ACB\), \(\Delta BCA\), \(\Delta BAC\), \(\Delta CAB\), \(\Delta CBA\).
Trijstūra malas: \(AB\), \(BC\), \(CA\).
Trijstūra virsotnes: \(A\), \(B\), \(C\).
 
7_5_1_31.svg
 
Malas \(AC\) pretleņķis ir ABC;
Leņķim \(BAC\) pretmala ir \(BC\).
1 (1).svg
Leņķim \(KZS\) piemalas ir \(KZ\) un \(ZS\).
3 (1).svg
Malas \(LN\) pieleņķi ir MLN un MNL (leņķi, kas pieskaras malai \(LN\)).
2 (1).svg