Daudzstūra perimetrs
"Leņķi starp daudzstūra malām, kas atrodas daudzstūra iekšpusē, sauc par daudzstūra leņķi."
"Ja daudzstūra visi leņķi ir mazāki nekā 180 grādi, tad to sauc par izliektu daudzstūri."
"Ja kāds no daudzstūra iekšējiem leņķiem ir lielāks par 180 grādiem, tad daudzstūri sauc par ieliektu."

Ma-7-klase_07.png
 
 
 Ieliekts četrstūris KLMN.

N>180°
 
 
Ma-7-klase_08.png
 
Ma-7-klase_09.png
Izliekti daudzstūri.
(visi leņķi mazāki par 180°)
 
Izliekts četrstūris ADEC.
 
 
 
 
 
 
Izliekts sešstūris ADEFGH.
 
 
 


"Daudzstūra visu malu garumu summu sauc par tā perimetru. Apzīmē ar P."
Piemērs:
 
Ma-7-klase_10.pngP = AD+DE+EF+FG+GH+HA

P = 2,5+4,5+3+4+2+3 = 19 (cm)
  
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 201. lpp.