Par daudzstūri sauc vienkāršu slēgtu lauztu līniju kopā ar tās ierobežoto plaknes daļu (iekšējo).
Lauztas līnijas virsotnes sauc par daudzstūra virsotnēm, bet tās posmus - par daudzstūra malām.
Daudzstūra virsotņu (arī malu) skaits norāda daudzstūra veidu.
Daudzstūri pieraksta, nosaucot visas virsotnes pēc kārtas (parasti pulksteņa rādītāju kustības virzienā).
 
7_5_1_23Asset 1.svg
 
Trīsstūris \(KLM\).
Malas (\(3\)): \(KL, LM, KM\).
Virsotnes (\(3\)): \(K, L, M\).
 
7_5_1_24.svg
 
Četrstūris \(EFGH\).
Malas (\(4\)): \(EF, FG, GH, EH\).
Virsotnes (\(4\)): \(E, F, G, H\).
Nogriezni, kas savieno divas daudzstūra virsotnes, kas nepieder pie vienas malas, sauc par diagonāli.
7_5_1_25.svg
 
Diagonāles: \(BD\) un \(AC\)
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 200. lpp.