Par trijstūra bisektrisi sauc trijstūra leņķa bisektrises nogriezni, kas atrodas trijstūra iekšpusē.
Par leņķa bisektrisi sauc staru, kura sākumpunkts ir leņķa virsotnē un kurš sadala šo leņķi divās vienādās daļās.
Lai novilktu bisektrisi trijstūrī \(ABC\), jāizmēra leņķis B un jāsadala šis leņķis uz pusēm (ABD=DBC). Zīmējumā vienādos leņķus apzīmē ar vienādu lociņu skaitu.
 
7_5_2_10 (1).svg
 
Stars \(BD\) ir leņķa ABC bisektrise.
ABD=DBC
 
Trijstūrim var novilkt trīs bisektrises. Tās krustojas vienā punktā.
 
7_5_2_11.svg
 
\(HJ\) — bisektrise, jo GHJ=JHI
\(IL\) — bisektrise, jo GIL=LIH
\(GK\) — bisektrise, jo HGK=KGI
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 187.,204. lpp.