Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Trijstūru vienādības pazīmes kopā 3p.
2. Trijstūru vienādības pazīmes I 1p.
3. Trijstūru vienādības pazīmes II 1p.
4. Trijstūru vienādības pazīmes III 1p.
5. Trijstūru vienādības pazīmes VI 2p.