Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Punkta piederība taisnei pēc zīmējuma.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Punkta izvēle pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Taisnes izvēle pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Punkta piederība. Trīs taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Taišņu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Taišņu krustpunkta noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Taišņu krustošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Taisnes plaknē

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Ģeometrijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem