Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taišņu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Taišņu krustošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi

1. Taisnes plaknē

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Ģeometrijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli