Divas taisnes plaknē var krustoties tikai vienā punktā vai nekrustoties.
Taisnes plaknē sauc par paralēlām, ja tās nekrustojas.
Zīme  nozīmē - paralēls.
 
aIIb.svg
  
\(a\)\(b\) nozīmē, ka taisne \(a\) ir paralēla taisnei \(b\). 
Taisnes, kurām ir tieši viens kopīgs punkts, sauc par  krustiskām.
ckrustoO_d.svg
 
Taisnes \(c\) un \(d\) krustojas punktā \(O\).
Oc, Od, \(O\) - taišņu \(c\) un \(d\) krustpunkts.