Vienkāršākā no līnijām ir taisne.
 
Taisnes iespējamie apzīmēšanas veidi:
  • ar vienu mazo burtu (taisne \(t\)) 

t_taisne.svg
 
  • ar diviem lielajiem burtiem, atzīmējot uz taisnes divus punktus \(A\) un \(B\) (šos punktus nedrīkst likt līnijas galos)
t_abB.svg
 
  • ar diviem lielajiem burtiem \(A\) un \(B\), uz taisnes punktus neizceļot

t_abBezB.svg
 
Lieto arī šādu taisnes \(AB\) apzīmējumu - (\(AB\)).
 
Taisne ir neierobežota un bezgalīga.
 
Lai taisni uzzīmētu, lieto lineālu. Īstenībā šādi tiek novilkta tikai daļa no taisnes.