Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ievads planimetrijā Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni Pamatjēdzieni - punkts, taisne un plakne.
2. Taisnes jēdziens Vienkāršākā no līnijām - taisne, tās īpašības.
3. Taisnes un punkta novietojums Zīmes - pieder un nepieder.
4. Paralēlas un krustiskas taisnes Taišņu savstarpējais novietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisne un punkts.
2. Punkta piederība taisnei pēc zīmējuma. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas 3 patiesas atbildes, katra satur divus apgalvojumus
3. Punkta izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas punktu, kas pieder vai nepieder taisnei
4. Taisnes izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas taisni, kura iet vai neiet caur doto punktu
5. Punkta piederība. Trīs taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pareizos apgalvojumus par konkrētu punktu piederību konkrētai taisnei
6. Taišņu novietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Taišņu savstarpējais novietojums.
7. Taišņu krustpunkta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc sava zīmējuma nosaka taišņu krustpunktu, secinājumus var izdarīt arī bez zīmējuma
8. Taišņu krustošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taišņu novietojums, krustpunkti. Praktisks uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes plaknē Citi zema 1p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Taisnes plaknē.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkts un taisne 1 Citi zema 2p. Zina ģeometrijas pamatjēdzienus
2. Punkts un taisne 2 Citi zema 1p. Zina, kas ir aksioma
3. Punkts un taisne 3 Citi zema 2p. Zina, kā apzīmē taisni
4. Punkts un taisne 4 Citi zema 1p. Izprot, ka caur 2 punktiem var novilkt tikai vienu taisni
5. Punkts un taisne 5 Citi zema 1p. Izprot piederības simbola nozīmi
6. Punkts un taisne 6 Citi zema 2p. Izprot piederības simbola nozīmi
7. Punkts un taisne 7 Citi zema 1p. Zina, kas ir krustiskas taisnes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni 00:10:00 vidēja 3p. Simboliskais pieraksts. Punkts, taisne, stars, plakne.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājas darbs Simboliskais pieraksts 00:08:00 vidēja 2p. 1. teorija par piederības zīmēm. 2., 3. uzdevumi par simbolisko pierakstu.
2. Darbs stundai. Punkts un taisne 00:07:00 zema 10p. Formatīvā vērtēšana. 7 uzdevumi ar 1 variantu. Zina ģeometrijas pamatjēdzienus, kas ir aksioma, kā apzīmē taisni, kas ir krustiskas taisnes. Izprot, ka caur 2 punktiem var novilkt tikai vienu taisni, kā arī piederības simbola nozīmi.