Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ievads planimetrijā Tematiskais plānojums pēc dzm atbalsta materiāliem 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni Pamatjēdzieni - punkts, taisne un plakne.
2. Taisnes un punkta novietojums Taisnes un punkta novietojums. Zīmes - pieder un nepieder
3. Paralēlas un krustiskas taisnes Taišņu savstarpējais novietojums
4. Taisnes jēdziens Vienkāršākā no līnijām - taisne, tās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Taisne un punkts.
2. Punkta piederība taisnei pēc zīmējuma. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas 3 patiesas atbildes, katra satur divus apgalvojumus
3. Punkta izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas punktu, kas pieder vai nepieder taisnei
4. Taisnes izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas taisni, kura iet vai neiet caur doto punktu
5. Punkta piederība zīmējumā ar 3 taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizos apgalvojumus par konkrētu punktu piederību konkrētai taisnei
6. Taišņu novietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka 3 taišņu novietojumu
7. Taišņu krustpunkta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc sava zīmējuma nosaka taišņu krustpunktu, secinājumus izdara arī bez zīmējuma
8. Taišņu krustošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido zīmējumu un nosaka, vai taisnēm ir krustpunkti

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes plaknē Citi zema 1 p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Taisnes plaknē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkts un taisne 1 Citi zema 2 p. Zina ģeometrijas pamatjēdzienus
2. Punkts un taisne 2 Citi zema 1 p. Zina, kas ir aksioma
3. Punkts un taisne 3 Citi zema 2 p. Zina, kā apzīmē taisni
4. Punkts un taisne 4 Citi zema 1 p. Izprot, ka caur 2 punktiem var novilkt tikai vienu taisni
5. Punkts un taisne 5 Citi zema 1 p. Izprot piederības simbola nozīmi
6. Punkts un taisne 6 Citi zema 2 p. Izprot piederības simbola nozīmi
7. Punkts un taisne 7 Citi zema 1 p. Zina, kas ir krustiskas taisnes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni 00:10:00 vidēja 3 p. Simboliskais pieraksts. Punkts, taisne, stars, plakne.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājas darbs Simboliskais pieraksts 00:08:00 vidēja 2 p. 1. teorija par piederības zīmēm. 2., 3. uzdevumi par simbolisko pierakstu.
2. Darbs stundai. Punkts un taisne 00:07:00 zema 10 p. Formatīvā vērtēšana. 7 uzdevumi ar 1 variantu. Zina ģeometrijas pamatjēdzienus, kas ir aksioma, kā apzīmē taisni, kas ir krustiskas taisnes. Izprot, ka caur 2 punktiem var novilkt tikai vienu taisni, kā arī piederības simbola nozīmi.