Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Simboliskais pieraksts 1p.
2. Punkta piederība taisnei 1p.
3. Taisnes plaknē 1p.