Teorija

Uzdevumi

1. Eksponentfunkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Punktu piederība eksponentfunkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Logaritma bāzes noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem