Teorija

Uzdevumi

1. y=sinx īpašības ar radiāniem I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. y=sinx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. y=sinx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. y=sinx īpašības ar radiāniem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. y=cosx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. y=cosx īpašības ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

6
2. Trigonometriskās funkcijas. (2013)

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. y=sinx grafiks un pētīšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Trigonometrisko funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem