Lai konstruētu funkcijas \(y = \operatorname{tg} x\) grafiku,
tgxgrafiks.svg
 
  
Funkcijas \(y = \operatorname{tg} x\) īpašības:
 1. Definēta visām \(x\) vērtībām, izņemot π2+πn, kur n, t.i.,
  ja xπ2+πn;π2+πn, kur n.
   
 2. \(E(\operatorname{tg} x) = \)(;+)
   
 3. Funkcija \(y = \operatorname{tg} x\) ir nepāra funkcija, t.i., \(\operatorname{tg}(-x) = - \operatorname{tg}x\).
   
 4. Periodiska funkcija ar periodu π, t.i., tg(x+πn)=tgx, kur n.
   
 5. Krustpunkti ar \(Ox\) asi (funkcijas nulles) ir punkti, kuriem x=πn, kur n.
  Krustpunkts ar \(Oy\) asi ir \((0; 0)\).
   
 6. Pozitīva I un III kvadrantā, t.i., ja xπn;π2+πn, kur n.
  Negatīva II un IV kvadrantā, t.i., ja xπ2+πn;πn, kur n.
   
 7. Funkcija \(y = \operatorname{tg} x\) ir augoša, ja xπ2+πn;π2+πn, kur n.
   
 8. Maksimuma un minimuma (ekstrēma) punktu nav.
   
 9. Funkcijai \(y = \operatorname{tg} x\) ir pārtraukuma punktix=π2+πn, kur n.
  
Atsauce:
Algebra 3. daļa. Trigonometrija /Inese Lazdiņa, Elizabete Mangule. -Rīga : Raka, 2005. – 59 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 26. lpp.
E.Slokenberga, I.France,I. France. Matemātika 10. klasei. - Rīga: Lielvārds, 2009. (154. -156.lpp)