26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
 1. Eksponentvienādojumi un nevienādības

  1. Atkārtojums. Skaitļu pakāpes. Pakāpju īpašības. Logaritms

  2. Atkārtojums. Pamatvienādojumi

  3. Eksponentvienādojumi. Pamatforma

  4. Eksponentvienādojumu atrisināšanas metodes

  5. Eksponentnevienādības

  6. Grafiskā metode

 2. Logaritms

 3. Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības

 4. Piramīdas

  1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

  2. Regulāra trijstūra piramīda

  3. Regulāra četrstūra un sešstūra piramīda

  4. Neregulāra piramīda

  5. Nošķelta piramīda

 5. Rotācijas ķermeņi

  1. Cilindrs

  2. Konuss. Nošķelts konuss

  3. Lode

 6. Pamatfunkcijas

  1. Lineāra funkcija

  2. Kvadrātfunkcija

  3. Pakāpes funkcija

  4. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

  6. Funkcijas ar moduli

 7. Funkciju īpašības

  1. Definīcijas apgabals. Vērtību apgabals

  2. Funkcijas pētīšana. Monotonitāte. Vienādzīmju intervāli

  3. Paritāte. Periodiskums

 8. Funkcijas grafika pārveidojumi

 9. Salikta funkcija. Inversā funkcija

  1. Salikta funkcija

  2. Inversā funkcija

 10. Vienādojumi un nevienādības ar vienu mainīgo

  1. Pamatvienādojumi. Atkārtojums

  2. Vienādojumi. Substitūcijas metode

  3. Vienādojumu risināšana, sadalot reizinātājos

  4. Iracionāli vienādojumi un nevienādības

  5. Vienādojumi, kurus risina logaritmējot abas puses

  6. Vienādojumi ar parametru

  7. Pamatnevienādības

  8. Nevienādību risināšana ar substitūcijas metodi

  9. Nevienādības ar parametru

 11. Vienādojumi un nevienādības ar diviem mainīgajiem

  1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem

  2. Nevienādības ar diviem mainīgajiem

 12. Vienādojumu sistēmas

  1. Ievietošanas paņēmiens

  2. Saskaitīšanas paņēmiens

  3. Substitūcijas metode

  4. Eksponentvienādojumu un logaritmisko vienādojumu sistēmas

  5. Divu lineāru vienādojumu sistēmas pētīšana

  6. Teksta uzdevumi, kurus risina ar vienādojumu sistēmu

 13. Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas

  1. Cilindra un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  2. Konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas

  3. Cilindra, konusa un lodes ģeometriskās kombinācijas

  4. Lodes un kuba ģeometriskās kombinācijas

 14. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu, kustību un plānoto

  1. Kopīgais darbs

  2. Kustību uzdevumi

  3. Plānotais un faktiskais

 15. Procentu uzdevumi

 16. Ģeometrijas atkārtojums

 17. Algebras atkārtojums