1. Eksponentvienādojumi

 2. Eksponentnevienādības un grafiks

 3. Logaritms

 4. Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības

 5. Piramīdas

  1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

  2. Regulāra trijstūra piramīda

  3. Regulāra četrstūra un sešstūra piramīda

  4. Neregulāra piramīda

  5. Nošķelta piramīda

 6. Rotācijas ķermeņi

  1. Cilindrs

  2. Konuss. Nošķelts konuss

  3. Lode

 7. Pamatfunkcijas

  1. Lineāra funkcija

  2. Kvadrātfunkcija

  3. Pakāpes funkcija

  4. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

  6. Funkcijas ar moduli

 8. Funkciju īpašības

  1. Definīcijas apgabals. Vērtību apgabals

  2. Funkcijas pētīšana. Monotonitāte. Vienādzīmju intervāli

  3. Paritāte. Periodiskums

 9. Funkcijas grafika pārveidojumi

 10. Salikta funkcija. Inversā funkcija

  1. Salikta funkcija

  2. Inversā funkcija

 11. Vienādojumi un nevienādības ar vienu mainīgo

  1. Pamatvienādojumi. Atkārtojums

  2. Vienādojumi. Substitūcijas metode

  3. Vienādojumu risināšana, sadalot reizinātājos

  4. Iracionāli vienādojumi un nevienādības

  5. Vienādojumi, kurus risina logaritmējot abas puses

  6. Vienādojumi ar parametru

  7. Pamatnevienādības

  8. Nevienādību risināšana ar substitūcijas metodi

  9. Nevienādības ar parametru

 12. Vienādojumi un nevienādības ar diviem mainīgajiem

  1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem

  2. Nevienādības ar diviem mainīgajiem

 13. Vienādojumu sistēmas

  1. Ievietošanas paņēmiens

  2. Saskaitīšanas paņēmiens

  3. Substitūcijas metode

  4. Eksponentvienādojumu un logaritmisko vienādojumu sistēmas

  5. Divu lineāru vienādojumu sistēmas pētīšana

  6. Teksta uzdevumi, kurus risina ar vienādojumu sistēmu

 14. Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas

  1. Cilindra un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  2. Konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas

  3. Cilindra, konusa un lodes ģeometriskās kombinācijas

  4. Lodes un kuba ģeometriskās kombinācijas

 15. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu, kustību un plānoto

  1. Kopīgais darbs

  2. Kustību uzdevumi

  3. Plānotais un faktiskais

 16. Procentu uzdevumi

 17. Ģeometrijas atkārtojums

 18. Algebras atkārtojums