Teorija

Uzdevumi

1. Izvēlies definīcijas un vērtību apgabalu no grafika!

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Definīcijas apgabals vairākām funkcijām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Definīcijas apgabals funkcijai ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai I

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai II

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai, kuras skaitītājā ir sakne

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
10. Definīcijas apgabals funkcijai, kurai kvadrātsakne ir saucējā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Definīcijas apgabals funkcijai ar divām saknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Definīcijas apgabals. Saucējā un skaitītājā kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Definīcijas apgabals logaritmiskajai funkcijai III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai I

Grūtības pakāpe: zema

2,5
18. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai II

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Definīcijas un vērtību apgabals kvadrātfunkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Vērtību apgabals funkcijai ar sinx vai cosx II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Definīcijas apgabala aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Vērtību apgabala noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem