9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēlies definīcijas un vērtību apgabalu no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme atpazīt iekavas intervālu galapunktos. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēles
2. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
3. Definīcijas apgabals vairākām funkcijām 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Daļveida, kvadrātsaknes, logaritmiskā funkcija un funkcija ar kvadrātsakni saucējā. Atbilžu varianti.
4. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1p. Saucējā vienkārša lineāra izteiksme
5. Definīcijas apgabals funkcijai ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucējā lineāra izteiksme
6. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējā nepilnais kvadrātvienādojums formā mx^2-a
7. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1p. Lineāra nevienādība
8. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai II 1. izziņas līmenis zema 1p. Kvadrātnevienādība, b=0
9. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai, kuras skaitītājā ir sakne 2. izziņas līmenis vidēja 3,5p. Nepilnā kvadrātnevienādība (c=0) un lineārs vienādojums
10. Definīcijas apgabals funkcijai, kurai kvadrātsakne ir saucējā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnais kvadrātvienādojums
11. Definīcijas apgabals funkcijai ar divām saknēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkārša nevienādību sistēma
12. Definīcijas apgabals. Saucējā un skaitītājā kvadrātsakne 2. izziņas līmenis augsta 2p. Lineāras nevienādības (tikai 4 varianti)
13. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kvadrātnevienādības atrisināšana.
14. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Logaritms no reizinājuma (x-a)(x+b)
15. Definīcijas apgabals logaritmiskajai funkcijai III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
16. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāatpazīst y=tg vai y=ctgx definīcijas apgabalu
17. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai I 1. izziņas līmenis zema 2,5p. Zari uz augšu
18. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai II 1. izziņas līmenis zema 3p. Zari uz augšu vai uz leju
19. Definīcijas un vērtību apgabals kvadrātfunkcijai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātizteiksmē b=0, zari uz augšu vai uz leju. Atbilžu izvēles
20. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=a+bsinx, y=a+bcosx
21. Vērtību apgabals funkcijai ar sinx vai cosx II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. y=a-bsinx vai y=a-bcosx
22. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=a/x -2. Soļos parādīta konstruēšana ar pārvietojumu
23. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=1/(x-a) +b. Soļos parādīta konstruēšana ar pārvietojumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas apgabala aprēķināšana 00:00:00 vidēja 10p. Definīcijas apgabala aprēķināšana pēc analītiskās izteiksmes.
2. Vērtību apgabala noteikšana 00:00:00 vidēja 7p.