Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Definīcijas un vērtību apgabals

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēlies definīcijas un vērtību apgabalu no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme atpazīt iekavas intervālu galapunktos. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēles
2. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta intervālus - definīcijas un vērtību apgabalus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
3. Definīcijas apgabals vairākām funkcijām 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Daļveida, kvadrātsaknes, logaritmiskā funkcija un funkcija ar kvadrātsakni saucējā. Atbilžu varianti.
4. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saucējā vienkārša lineāra izteiksme
5. Definīcijas apgabals funkcijai ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saucējā lineāra izteiksme
6. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā nepilnais kvadrātvienādojums formā mx^2-a
7. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lineāra nevienādība
8. Definīcijas apgabals kvadrātsaknes funkcijai II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kvadrātnevienādība, b=0
9. Definīcijas apgabals daļveida funkcijai, kuras skaitītājā ir sakne 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Nepilnā kvadrātnevienādība (c=0) un lineārs vienādojums
10. Definīcijas apgabals funkcijai, kurai kvadrātsakne ir saucējā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnais kvadrātvienādojums
11. Definīcijas apgabals funkcijai ar divām saknēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkārša nevienādību sistēma
12. Definīcijas apgabals. Saucējā un skaitītājā kvadrātsakne 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lineāras nevienādības (tikai 4 varianti)
13. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvadrātnevienādības atrisināšana.
14. Definīcjas apgabals logaritmiskajai funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Logaritms no reizinājuma (x-a)(x+b)
15. Definīcijas apgabals logaritmiskajai funkcijai III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļveida nevienādība, intervālu metode
16. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatpazīst y=tg vai y=ctgx definīcijas apgabalu
17. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai I 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. Zari uz augšu
18. Vērtību apgabals kvadrātfunkcijai II 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zari uz augšu vai uz leju
19. Definīcijas un vērtību apgabals kvadrātfunkcijai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kvadrātizteiksmē b=0, zari uz augšu vai uz leju. Atbilžu izvēles
20. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=a+bsinx, y=a+bcosx
21. Vērtību apgabals funkcijai ar sinx vai cosx II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. y=a-bsinx vai y=a-bcosx
22. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=a/x -2. Soļos parādīta konstruēšana ar pārvietojumu
23. Definīcijas un vērtību apgabals daļveida funkcijai II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=1/(x-a) +b. Soļos parādīta konstruēšana ar pārvietojumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas apgabala aprēķināšana 00:00:00 vidēja 10 p. Definīcijas apgabala aprēķināšana pēc analītiskās izteiksmes.
2. Vērtību apgabala noteikšana 00:00:00 vidēja 7 p.