18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Eksponentvienādojums un kvadrātu starpība sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju II

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Eksponentvienādojums un kubu summa sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā III

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem