Teorija

Uzdevumi

1. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Eksponentvienādojums un kvadrātu starpība sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju II

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Eksponentvienādojums un kubu summa sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Vienādojumu sistēma ar logaritmu summu

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. Īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Vienādojumu sistēma ar logaritmu

Grūtības pakāpe: augsta

5
15. Logaritmiskais un daļveida vienādojums sistēmā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem