Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā I 4p.
2. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā III 4p.