Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi. Vjeta teorēma 1p.
2. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību 4p.
3. Logaritmiskais vienādojums un daļveida vienādojums sistēmā (2013) 6p.