Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Substitūcijas metode 4p.
2. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Vjeta teorēma I 5p.
3. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju II 4p.