Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums 2p.
2. Eksponentvienādojums un kvadrātu starpība sistēmā 5p.
3. Eksponentvienādojums un kubu summa sistēmā 5p.