Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā 2 piemēri
2. Vjeta teorēmas lietošana vienādojumu sistēmās Sakņu pāru uzminēšana pēc Vjeta t.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pēc bāzu vienādošanas iegūst vienkāršu lineāru sistēmu
2. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādo bāzes. Iegūst lineāru vienādojumu sistēmu, atrisina ar saskaitīšanas metodi
3. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Iegūst lineāru sistēmu. Saskaitīšanas paņēmiens, ja koeficienti nav pretēji skaitļi
4. Eksponentvienādojums un kvadrātu starpība sistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
5. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ievada starprezultātu. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
6. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju II 3. izziņas līmenis augsta 4p. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
7. Eksponentvienādojums un kubu summa sistēmā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Kubu summas formulas izmantošana.
8. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Vjeta teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izmanto apzīmēšanu un Vjeta teorēmu
9. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi. Vjeta teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Veseli skaitļi
10. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Logaritma īpašības, ievietošanas metode
11. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izmanto pakāpju ar vienādiem kāpinātājiem īpašību
12. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā III 3. izziņas līmenis augsta 6p. Pakāpes neiznāk vienādas. Pārveido un tad izmanto pakāpju ar vienādiem kāpinātājiem īpašību

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistēma ar logaritmu (2014) Citi vidēja 5p. Palīgnezināmais
2. Logaritmiskais vienādojums un daļveida vienādojums sistēmā (2013) Citi vidēja 6p. Logaritmiskais vienādojums un daļveida vienādojums
3. Vienādojumu sistēma ar logaritmu summu Citi vidēja 7p. Logaritma īpašības. Ievietošanas metode

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas ar eksponentvienādojumu un saīsinātajām reizināšanas formulām 00:00:00 vidēja 12p. Kvadrātu starpības un kubu formulas lietošana
2. Vienādojumu sistēmas ar eksponentvienādojumu. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 13p. Vjeta teorēmas lietošana, kvadrātu starpības formula, saskaitīšanas metode
3. Vienādojumu sistēmas ar logaritmu 00:00:00 vidēja 11p. Substitūcijas metode, log formulu lietošana
4. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā 00:00:00 vidēja 8p. Izmanto pakāpju likumu ar vienādiem kāpinātājiem

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēma ar logaritmisko un eksponentvienādojumu 00:00:00 vidēja 15p. 3 uzdevumi. 1) Eksponentvienādojumu sistēma, kurā lieto Vjeta teorēmu. 2) Logaritmiskais vienādojums ar kvadrātvienādojumu, lieto logaritma īpašību. 3) Logaritmiskais vienādojums un eksponentvienādojums, lieto pakāpju likumu vienādiem kāpinātājiem