Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā 2 piemēri
2. Vjeta teorēmas lietošana vienādojumu sistēmās Sakņu pāru uzminēšana pēc Vjeta t.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēc bāzu vienādošanas iegūst vienkāršu lineāru sistēmu
2. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādo bāzes. Iegūst lineāru vienādojumu sistēmu, atrisina ar saskaitīšanas metodi
3. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Iegūst lineāru sistēmu. Saskaitīšanas paņēmiens, ja koeficienti nav pretēji skaitļi
4. Eksponentvienādojums un kvadrātu starpība sistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
5. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievada starprezultātu. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
6. Eksponentvienādojumi sistēmā ar substitūciju II 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vienādo bāzes. Izmanto kvadrātu starpības formulu
7. Eksponentvienādojums un kubu summa sistēmā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Kubu summas formulas izmantošana.
8. Sistēmā 2 eksponentvienādojumi. Vjeta teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izmanto apzīmēšanu un Vjeta teorēmu
9. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lieto Vjeta teorēmu sistēmas atrisinājuma noteikšanai.
10. Vienādojumu sistēma ar logaritmu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Logaritma īpašības, ievietošanas metode
11. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pakāpes neiznāk vienādas. Pārveido un tad izmanto pakāpju ar vienādiem kāpinātājiem īpašību.
12. Vienādojumu sistēma ar logaritmu summu 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Logaritma īpašības. Ievietošanas metode
13. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. Īpašības 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto logaritmēšanas likumus. Nepilnais kvadrātvienādojums, definīcijas apgabals. (2019.g. eksāmens)
14. Vienādojumu sistēma ar logaritmu 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Palīgnezināmā izmantošana. (2014.g. eksāmens).
15. Logaritmiskais un daļveida vienādojums sistēmā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Logaritmiskais vienādojums un daļveida vienādojums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sistēma ar eksponentu. Ievietošanas metode (2018.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Eksponentvienādojums un lineārs vienādojums. Ievietošanas metode.2. daļas 8. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā Citi augsta 4 p. Izmanto pakāpju ar vienādiem kāpinātājiem īpašību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmas ar eksponentvienādojumu un saīsinātajām reizināšanas formulām 00:00:00 vidēja 12 p. Kvadrātu starpības un kubu formulas lietošana
2. Vienādojumu sistēmas ar eksponentvienādojumu. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 13 p. Vjeta teorēmas lietošana, kvadrātu starpības formula, saskaitīšanas metode
3. Vienādojumu sistēmas ar logaritmu 00:00:00 vidēja 11 p. Substitūcijas metode, log formulu lietošana
4. Logaritmiskais un eksponentvienādojums sistēmā 00:00:00 vidēja 8 p. Izmanto pakāpju likumu ar vienādiem kāpinātājiem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēma ar logaritmisko un eksponentvienādojumu 00:00:00 vidēja 15 p. 3 uzdevumi. 1) Eksponentvienādojumu sistēma, kurā lieto Vjeta teorēmu. 2) Logaritmiskais vienādojums ar kvadrātvienādojumu, lieto logaritma īpašību. 3) Logaritmiskais vienādojums un eksponentvienādojums, lieto pakāpju likumu vienādiem kāpinātājiem