PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk

Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Sadalīšana reizinātājos. Piektās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Sadalīšana reizinātājos. Ceturtās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Binoma reizinājums ar sakni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kvadrātvienādojuma un eksponentvienādojuma reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Sadalīšana reizinātājos. Eksponent un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Grupēšana. Eksponent un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Reizinājuma vienādība ar 0. Eksponentvienādojums un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Grupēšana. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un log vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātsakne un tgx

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

Materiāli skolotājiem