Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Sadalīšana reizinātājos. Piektās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Sadalīšana reizinātājos. Ceturtās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kvadrātvienādojuma un eksponentvienādojuma reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Grupēšana. Eksponent un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Reizinājuma vienādība ar 0. Eksponentvienādojums un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Grupēšana. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un log vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātsakne un tgx

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

Materiāli skolotājiem