Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizinātājos sadalīta vienādojuma atrisināšana Divi piemēri ar definīcijas apgabala noteikšanu
2. Vienādojumu atrisināšana, sadalot reizinātājos Divi piemēri. Definīcijas apgabala noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nepilnais kvadrātvienādojums un lineārs vienādojums
2. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iznes x, paliek pilnais kvadrātvienādojums
3. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iznesot x, paliek nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
4. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3. pakāpes vienādojuma atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
5. Sadalīšana reizinātājos. Piektās pakāpes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ar grupēšanu iegūst binomu ar kubu un binomu ar kvadrātu
6. Sadalīšana reizinātājos. Ceturtās pakāpes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ar grupēšanu iegūst binomu ar kubu un lineāru izteiksmi
7. Kvadrātvienādojuma un eksponentvienādojuma reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nepilnais kvadrātvienādojums un eksponentvienādojums. Viena sakne
8. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Divi nepilnie kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne. Definīcijas apgabala noteikšana, liekās saknes
9. Grupēšana. Eksponent un kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēc sadalīšanas rodas nepilnais kvadrātvienādojums un vienkāršs eksponentvienādojums
10. Reizinājuma vienādība ar 0. Eksponentvienādojums un kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēc sadalīšanas rodas nepilnais kvadrātvienādojums un vienkāršs eksponentvienādojums
11. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(cosx+_a)=0
12. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(tgx+_a)=0
13. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirms iekavām iznes pakāpi, risina trigon, vienādojumu sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1 radiānos. Atbilžu izvēles
14. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums un trigonomteriskais vienādojums. Tikai viena sakne
15. Grupēšana. Trigonometriskais un eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar grupēšanu iegūst nepilno kvadrātvienādojumu un trigonometrisko vienādojumu. Tikai viena sakne
16. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznes pirms iekavām logaritmu
17. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un logaritmiskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Logaritmiskais vienādojums, def.apg. Trigonometriskais pamatvienādojums ar cosx. Atbildi raksta grādos dotajā intervālā
18. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un log vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pirms iekavām iznesot log, paliek trigonometriskais pamatvienādojums ar cosx. Atbildi raksta grādos dotajā intervālā. Definīcijas apgabals
19. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Definīcijas apgabala notiekšana x<1
20. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un logaritmiskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Definīcijas apgabala notiekšana x>0, lieko sakņu noteikšana
21. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātsakne un tgx 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādojuma tgx=a atrisināšana
22. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vienādība ar 0. Binomi Citi vidēja 3 p. kubs un lineāra izteiksme
2. Grupēšana. Kvadrāt un eksponentvienādojums Citi vidēja 2 p. Ar grupēšanu iegūst nepilno kvadrātvienādojumu un eksponentvienādojumu. Tikai viena sakne
3. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums Citi vidēja 2 p. Definīcijas apgabala notiekšana, x>0

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Augstāku pakāpju vienādojumi 00:20:00 vidēja 11 p. Binomu reizinājums, x iznešana pirms iekavām, grupēšana, sakne.
2. Sadalīšana reizinātājos. Logaritmiskais un eksponentvienādojums 00:20:00 vidēja 6 p.
3. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometrija 00:20:00 vidēja 17 p.