26.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Sestās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Palīgnezināmais eksponentvienādojumā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Palīgnezināmais eksponentvienādojumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Palīgnezināmais eksponentvienādojumā III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Palīgnezināmais eksponentvienādojumā IV

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Palīgnezināmais daļveida vienādojumā ar 2^x

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Palīgnezināmais daļveida vienādojumā ar logaritmu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Palīgnezināmais daļveida vienādojumā ar sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Daļveida vienādojums ar substitūciju ar eksp.

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
14. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Logaritmiskais vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Logaritmiskais vienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Substitūcijas metode (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Substitūcijas metode I

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Substitūcijas metode II

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Substitūcijas metode III

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli