Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Sestās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Substitūcija eksponentvienādojumā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Substitūcija eksponentvienādojumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Substitūcija eksponentvienādojumā III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Substitūcija eksponentvienādojumā IV

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Substitūcija daļveida vienādojumā ar a^x

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Substitūcija daļveida vienādojumā ar logaritmu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Substitūcija daļveida vienādojumā ar sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Daļveida vienādojums ar substitūciju ar eksp.

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
16. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Logaritmiskais vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Logaritmiskais vienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Substitūcijas metode (2013)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Substitūcijas metode I

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Substitūcijas metode II

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Substitūcijas metode III

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem