Risinot vienādojumus ar substitūcijas metodi, kādu vienādojuma daļu, kas satur nezināmo, aizvieto ar citu mainīgo (palīgnezināmo). Šo palīgnezināmo izvēlas tā, lai rezultātā iegūtu pēc iespējas vienkāršāku vienādojumu.
 
Lietojot substitūcijas metodi:
  • vienādojumā, kādu tā daļu aizvieto ar citu mainīgo (\(a\), \(y\), \(t\), ...)
    Ievēro, iepriekšējais nezināmais šajā vienādojumā palikt nedrīkst!
  • atrisina jauno vienādojumu;
  • atgriežas pie apzīmētā un, izmantojot iegūto sakni (saknes), aprēķina doto nezināmo.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu 2x21252x21+4=0
 
Šo vienādojumu ir iespējams atrisināt arī bez palīgnezināmā izmantošanas, atverot iekavas utt., taču tad risinājums būs garš un lieliem skaitļiem.
 
Jāizmanto tas, ka abas iekavas ir vienādas.
Apzīmē y=2x21.
 
Iegūst vienkāršu kvadrātvienādojumu un atrisina to, piemēram, izmantojot Vjeta teorēmu:
y25y+4=0y1=4y2=1
 
Atgriežas pie substitūcijas:
\(2x - 21 = 4\)
\(2x = 25\)
\(x = 12,5\)
\(2x- 21 = 1\)
\(2x  = 22\)
\(x = 11\)
 
Atbilde: \(x= 12,5\); \(x= 11\).
Ar substitūcijas metodi risina bikvadrātvienādojumus:
ax4+bx2+c=0,a,b,cRx2=yay2+by+c=0
 
Bikvadrātvienādojumā vienmēr izmanto substitūciju, ar ko iegūst parasto kvadrātvienādojumu.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu:
x413x2+12=0y=x2y213y+12=0y1=12y2=11)x2=12x=12x=23x=23;x=232)x2=1x=1x=1;x=1x23;1;1;23
Piemērs:
Kādu substitūciju var izmantot šajā vienādojumā? Centies apzīmēt izdevīgi!
4x2+10+5x2+11=24x2+10+5x2+10+1=2x2+10=y4y+5y+1=2