Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumi ar substitūcijas metodi Metodes apraksts
2. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums
3. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi
4. Eksponentvienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu Eksponentvienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem vienādojumiem
5. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu Logaritmiskie vienādojumi, kurus reducē uz algebriskiem vienādojumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums ar substitūcijas metodi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kvadrātvienādojums ar binoma apzīmēšanu
2. Sestās pakāpes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Substitūcijas metode
3. Substitūcija eksponentvienādojumā I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienādo bāzes. Risina līdz galam
4. Substitūcija eksponentvienādojumā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pakāpju reizinājuma likumu. Nerisina līdz galam
5. Substitūcija eksponentvienādojumā III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto pakāpju reizinājuma un dalījuma likumus. Nerisina līdz galam
6. Substitūcija eksponentvienādojumā IV 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Kāpinātājā negatīvs x. Lieto pakāpju dalījuma likumu. Nerisina līdz galam
7. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Bez pārveidojumiem
8. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi II 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmanto logaritma īpašību, kad pie argumenta ir kāpinātājs
9. Logaritmiskais vienādojums ar substitūcijas metodi III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pilnais kvadrātvienādojums. Prasme aprēķināt x, ja logax=-0,5
10. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kopsaucējs. Nav jārisina līdz galam
11. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto log strarpības likumu. Nav jārisina līdz galam
12. Substitūcija daļveida vienādojumā ar a^x 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Algebriski pārveidojumi. Nav jārisina līdz galam
13. Substitūcija daļveida vienādojumā ar logaritmu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Norāda substitūciju un papildina reducēto vienādojumu. Nav jārisina līdz galam
14. Substitūcija daļveida vienādojumā ar sinx 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Norāda substitūciju un papildina reducēto vienādojumu
15. Daļveida vienādojums ar substitūciju ar eksp. 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Eksponentvienādojums. nerisina līdz galam
16. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbildes intervālā 0- pī, cosx=y, atbilžu izvēle radiānos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskais vienādojums (2018) Citi vidēja 5 p. Substitūcijas metode. Lieto log summas likumu.
2. Logaritmiskais vienādojums (2016) Citi vidēja 4 p. Lieto substitūcijas metodi. Risina pilno kvadrātvienādojumu. Prot kāpināt pakāpē 1/2
3. Substitūcijas metode (2013) Citi vidēja 4 p. Apzīmē binomu ar x^2

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Substitūcijas metode I 00:00:00 vidēja 11 p. Apzīmē binomu. Apzīmē pakāpi
2. Substitūcijas metode II 00:00:00 vidēja 9 p. Logaritmiskie vienādojumi
3. Substitūcijas metode III 00:00:00 vidēja 6 p. Trigonometriskie vienādojumi