Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Substitūcijas metode (2013) 4p.
2. Eksponentvienādojums ar substitūcijas metodi 3p.
3. Substitūcija eksponentvienādojumā III 2p.
4. Substitūcija eksponentvienādojumā IV 2p.