Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Logaritmiskais vienādojums (2018) 5p.
2. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I 2p.
3. Substitūcija daļveida vienādojumā ar logaritmu 2p.