Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi 2p.
2. Substitūcija daļveida vienādojumā ar sinx 2p.
3. Trigonometriskais vienādojums ar substitūcijas metodi 2p.