Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienkāršs daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vienādojums ar moduli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Kvadrātvienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātvienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Kvadrātvienādojums III

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Vienādojums xⁿ=a

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienkāršs iracionāls vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Eksponentvienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Eksponentvienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Logaritmiskais pamatvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Vienādojums cosx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Eksponent un log vienādojuma sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Daļveida vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Skaitlis, ar ko vienādojumi nav definēti

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Algebriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Eksponent, logaritmiskie un trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem