Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Eksponentvienādojums II 1p.
2. Logaritmiskais pamatvienādojums 2p.
3. Vienādojums cosx=a 2p.
4. Vienādojums tgx=a 2p.
5. Eksponent un log vienādojuma sakņu skaits 1p.
6. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 1p.