10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Tiešās proporcionalitātes inversā funkcija

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Lineāras funkcijas inversā funkcija I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lineāras funkcijas inversā funkcija II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lineāras funkcijas inversā funkcija III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineāras funkcijas inversā funkcija IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Daļveida funkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Logaritmiskās un eksponentfunkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Logaritmiskās funkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kvadrātsaknes funkcijas inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem